Muhtelif, Test

Test 18: Unutulmaya Yüz Tutmuş Sünnetler Testi: Sıla-i Rahim

Bu test MuslimWalk Ramazan Ajandası 2022 versiyonu içerin için hazırlanmıştır ve günlük çetelede yer almaktadır. Ajandanız olmasa da siz de testi çözüp bilginizi test edebilirsiniz.

Halit b. Zeyd (Ebu Eyyüb el-Ensarî) Hazretlerinden rivayet edildiğine göre bir adâm Hz. Peygamber'e gelerek:
"Yâ Rasûlallah; beni cennete sokacak bir ibadet söyler misiniz?" dedi... Rasûlüllah şu cevabı verdi:

"Allah'a ibadet eder ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmazsın, namaz kılar, zekât verir ve sıla-i rahim edersin." (Buharî, Zekât, 1).
yardım faaliyetlerine katılırsın
sıla-i rahim edersin
imamlık yaparsın

Doğru!

Yanlış!

"...Allah'dan korkun ve ------ sakının..." (Nisâ, 4/I)
çok yemek yemekten
akrabalık bağlarını kesmekten
boş konuşmaktan

Doğru!

Yanlış!

"Her cuma gecesi insanoğlunun amelleri Allah'a arz olunur. Yalnız ------- amelleri kabul olunmaz."

(Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 484)
sıla-i rahimde bulunmayanların
oruç tutmayanların
zekat vermeyenlerin

Doğru!

Yanlış!

"----, Arş'ta asılıdır. Der ki: 'Beni gözeteni Allah gözetsin; beni terk edeni Allah terk etsin' " (Müslim, Birr ve Sıla, 17)
sadaka
namaz
akrabalık

Doğru!

Yanlış!

"Yoksula yapılan sadaka --- sadakadır. Bu sadaka akrabaya yapılmışsa -- sadaka demektir..."

(Tirmizi, Zekât, 26).
iki - bir
bir - iki
yüz - on

Doğru!

Yanlış!

Hakiki sıla-i rahim nasıldır?
kendinden fakir olanları ziyaret etmek
sana gelmeyene gitmek
en sevdiğin akrabadan başlamak

Doğru!

Yanlış!

"Demek idâreyi ve hâkimiyeti ele alırsanız hemen yer yüzünde fesad çıkaracak, -------- öyle mi? Onlar öyle kimselerdir ki Allah kendilerini rahmetinden kovmuş da duygularını almış ve gözlerini kör eylemiştir." (Muhammed, 47/22-23)
kafir olacaksınız
kıtlığa sebep olacaksınız
akrabalık bağlarını bile parçalayıp keseceksiniz

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Subscribe to see your results

Unutulmaya Yüz Tutmuş Sünnetler Testi: Sıla-i Rahim

%%total%% soruda %%score%% doğru cevabın var.

%%description%%

%%description%%

Loading...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir