Muhtelif, Test

Test 17: Unutulmaya Yüz Tutmuş Sünnetler Testi: Yol Hakkı

Bu test MuslimWalk Ramazan Ajandası 2022 versiyonu içerin için hazırlanmıştır ve günlük çetelede yer almaktadır. Ajandanız olmasa da siz de testi çözüp bilginizi test edebilirsiniz.

Bir Müslüman gelip geçenin olduğu yol üzerinde oturabilir mi?
Evet oturabilir
Asla oturamaz haramdır
Oturmaması daha iyidir

Doğru!

Yanlış!

Rasûlüllah (s.a:v): "Yollar üzerinde oturmaktan hazer ediniz" buyurmuştur. Ashab; Ya Rasûlüllah bizim için bundan istiğna (yol üzerinde oturmamak) mümkün değildir.Yol üzerleri bizim meclislerimizdir, oralarda bir (meselelerimizi) görüşürüz, diye müsaade istediler. Bunun üzerine Rasûlüllah (s.a.v): "Madem ki sizin için her halde oturmak zarureti vardır, şu halde --------" buyurdu.
çok kalabalık olmayınız
yarım saatten fazla oturmayınız
yola hakkını veriniz

Doğru!

Yanlış!

Hangisi yolun hakkından değildir?
Sorana yol söylemek
Selam verenin selamını almak
Her geçene nasılsın nereye gidiyorsun diye sormak

Doğru!

Yanlış!

Hangisi yolun hakkından değildir?
Haramlara göz yummak
İnsanlara eziyet vermekten kaçınmak
Konuştuğun kişilerin kulağına fısıldayarak konuşmak

Doğru!

Yanlış!

Hangisi yolun hakkından değildir?
emri bil maruf nehyi anil münker yapmak (iyiliği emredip kötülükten yasaklamak)
yolda gördüklerimizi yemeğe davet etmek
mazlumlara yardım etmek

Doğru!

Yanlış!

"Ebu Hureyre anlatıyor; "Rasulüllah (s.a.v): "Lanet ve nefrete sebep olacak iki şeyden sakınınız" buyurdu. Ashabı Kiram; "Bunlar, nelerdir?" diye sordular. Hz. Peygamber (s.a.v): "Halkın geçecekleri yol üzerinde veya gölgelenip istifade edecekleri yerlere (su kenarlarına, mesken ve civarına) ----------" buyurdu" (Riyazu's-Salihîn, III, 282)
uyuma
yemek yeme
abdest bozma

Doğru!

Yanlış!

"İman altmış yahut yetmiş küsur şu'bedir. Bunun en üstünü "Lâ ilahe illallah"sözüdür, en aşağı derecede olanı ise ---------. Utanma da imandan bir şu'bedir" (et-Tac, I, 27).
yoldan eziyet veren şeyleri kaldırmaktır
komşulara selam vermektir
fakire sadaka vermektir

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Subscribe to see your results

Unutulmaya Yüz Tutmuş Sünnetler Testi: Yol Hakkı

%%total%% soruda %%score%% doğru cevabın var.

%%description%%

%%description%%

Loading...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir